Garanti

Vi garanterer vores produkters udførelse og materialekvalitet i 2 år fra datoen for det oprindelige køb fra Goodevas eller en af vores autoriserede forhandlere. Denne garanti dækker skader forårsaget af slitage fra normal brug, men dækker ikke skader forårsaget af brug, der ikke er beregnet af producenten. Hvis der opstår skader på grund af normal brug eller defekte dele, sender vi reservedele eller et helt nyt produkt ud eller udsteder en refusion efter vores skøn. Vores produkter er designet til indendørs brug. Udendørs brug eller brug i vand vil ugyldiggøre denne garanti.