Garanti

Hos Goodevas er vi stolte av kvaliteten på produktene våre, og vi er opptatt av at kundene våre skal få den beste opplevelsen. Vi gir 1 års garanti fra den opprinnelige kjøpsdatoen, enten det er direkte fra Goodevas eller en av våre autoriserte forhandlere.

Garantien dekker eventuelle produksjons- eller materialfeil ved vanlig innendørs bruk. Hvis det oppstår problemer på grunn av disse forholdene, lover vi å handle raskt ved å levere reservedeler, tilby et helt nytt produkt eller gi refusjon, avhengig av situasjonen og etter vårt skjønn.

Våre produkter er ideelt utformet for innendørs bruk. De kan brukes utendørs, men bare under kontrollerte forhold og med riktig stell. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at garantien bortfaller ved utstrakt utendørs bruk uten nødvendige forholdsregler.

Denne garantien dekker ikke skader som skyldes misbruk eller aktiviteter utover produsentens tiltenkte bruk.

Din tilfredshet er vår høyeste prioritet, og vi er opptatt av å stå inne for kvaliteten på produktene våre. Hvis du har spørsmål om garantien vår eller trenger hjelp med et produkt, er du velkommen til å kontakte oss på info@goodevas.com.