Garanti

På Goodevas är vi stolta över kvaliteten på våra produkter, och vi gör allt vi kan för att säkerställa att våra kunder får en så bra upplevelse som bara möjligt. Vi backar upp detta med en 2 år lång garanti från och med inköpsdatumet, oavsett om köpet genomförs direkt från Goodevas eller genom någon av våra auktoriserade återförsäljare.

Garantin omfattar alla eventuella brister i utförandet eller i materialet vid vanlig användning inomhus. Om något problem uppstår till följd av detta lovar vi att skyndsamt vidta åtgärder, som att tillhandahålla reservdelar, skicka en helt ny produkt eller erbjuda en återbetalning, beroende på situationen och efter vårt gottfinnande.

Våra produkter är utformade för inomhusbruk. De kan användas utomhus, men endast i kontrollerade förhållanden och med korrekt underhåll. Viktigt att tänka på är att omfattande utomhusbruk utan rätt förebyggande åtgärder leder till att garantin ogiltigförklaras.

Den här garantin omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk eller aktiviteter som ligger utanför tillverkarens avsedda användning.

Att du är nöjd har högsta prioritet för oss, och vi står bakom kvaliteten på våra produkter. Om du har frågor gällande vår garanti eller om du behöver hjälp med en produkt, tveka inte att kontakta oss på info@goodevas.com.